Handelsbetingelser, cookie- og privatlivspolitik

Leje- og handelsbetingelser:

Nedenfor kan du læse betingelserne for leje af autocamper hos Camperudlejning. Camperudlejning er et underbrand af Autocamp A/S (CVR: 36443669) Lejeperiode: Vi udlejer kun i hele uger med afhentningsdag fredag med aflevering samme ugedag, dvs.: Fra fredag i tidsrummet mellem kl. 13 – 15 (Præcist tidspunkt opgivet i lejekontrakt) til fredag senest mellem kl. 8 - 10 (jf. lejekontrakten) Depositum og leje: Ved indbetaling af depositum og/eller lejebeløb, helt eller delvis, eller ved underskrift på lejeaftalen accepterer lejer nedenstående lejevilkår. Lejeaftalen anses ikke for indgået før depositum samt underskreven lejekontrakt er udlejer i hænde. 7.000 kr. betales i bestillingsøjeblikket. Ingen bestilling er gældende, før det fulde depositum er indbetalt. Depositum refunderes senest 30 dage efter hjemkomst, såfremt autocamperen returneres uden nogen form for skader, mangler, i ren og ordentlig stand. Lejer hæfter for alle krav, der måtte opstå som følge af lejers brug af autocamperen, herunder parkeringsbøder, færdselsbøder, skader forårsaget af lejer, samt vejafgifter m.v. + administrationsgebyr på 350 kr. pr. håndtering. Dette afregnes fra depositum eller efterfaktureres. Startpakke: Ved lejemålets indgåelse er en startpakke inkluderet. Startpakken indeholder: • Toiletkemi til toiletkassette • 2 ruller letopløseligt toiletpapir • 10 kg gas ((Kan være 5 kg eller 3,5 kg ved specifikke vogntyper) Betaling af leje: Fortrydelsesret: Biludlejning er ifølge Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12 undtaget for reglen om fortrydelsesret. Depositummet betaltes i fulde ved bestilling. Lejebeløbet indbetales senest 60 dage før lejemålets start. Såfremt leje aftalen indgås mindre end 60 dage før start af lejeperiode betales depositum og lejen ved booking. Sker betaling ikke rettidig anses lejemålet for afbestilt. Afbestilling: Ved afbestilling indtil 60 dage før lejeperiodens begyndelse refunderes 50 % af det indbetalte depositum. Resten beholdes som ekspeditionsgebyr. Ved afbestilling i perioden 60 - 30 dage før lejeperiodens begyndelse, beholdes det fulde indbetalte depositum som ekspeditionsgebyr. Ved afbestilling senere end 30 dage før lejeperiodens begyndelse, hæfter lejer for det fulde lejebeløb, hvis camperen ikke udlejes i den reserverede periode. Ved udlejning til anden lejer refunderes lejebeløbet, mens depositum beholdes som administrationsgebyr. Du kan selv tegne afbestillingsforsikring pga. sygdom f.eks. hos dit forsikringsselskab. Lejer har selv ansvar for at undersøge betingelser til afbestillingsforsikring. Lejer: Lejer påtager sig det fulde ansvar for, at føreren af køretøjet opfylder færdselslovens bestemmelser om transport/kørsel, samt vægtgrænse/lasteevne med den lejede autocamper i Danmark, såvel som i udlandet. Bemærk: Autocamperne er ikke udstyret med vinterdæk. I lande hvor vinterdæk kræves må de IKKE kører. Autocamperen må af forsikringsmæssige årsager kun føres af personer over 25 år, der på udleveringsdagen har haft gyldigt kørekort B i mindst 2 år. Autocamperen må kun føres af personer, som har leveret en kopi af deres kørekort. Såfremt kopi af kørekort ikke forelægger ved udleveringstidspunktet, betragtes autocamperen som uafhentet, og afbestillingsbetingelserne træder i kraft. Det er lejers ansvar, at der under kørsel kun transporteres det antal personer, som autocamperen har seler og lasteevne til, og alle personer skal til enhver tid under kørsel have selen fastspændt. Lejeren er ansvarlig for bilens tilstand, så som dagligt tjek af olie, luft, vand, stenslag, punktering m.m. Udlejer hæfter ikke for skader som opstår på baggrund af lejers forsømmelser ved ikke at varetage alm. vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden. Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer KUN efter nærmere aftale med udlejer. Autocamperen må ikke benyttes: • Til hverken direkte eller indirekte transport af gods eller personer mod betaling. • Til at trække eller slæbe andet køretøj. • Til kørekursus, motorsports-arrangementer på motorbane eller lignende. • Til formål som medfører mekanisk slid, behov for ekstra rengøring eller rensning efter brug af bilen. • Til brug uden for fast vej og plads. • Af personer som er påvirket af medicin, spiritus eller narkotika. • Af personer som ikke fremgår af lejekontrakten. • Til kørsel på genbrugspladser og lignende. Ved afhentning vil lejeren få udleveret tjekliste til gennemgang af bilen for evt. fejl og mangler. I tilfælde af at andre end lejeren skal føre autocamperen, skal vedkommende være påtegnet lejeaftalen og have vist gyldigt førerbevis. Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (L127): Vi gør opmærksom på, at der ved alle udlejninger, skal underskrives en tro- og loveerklæring vedrørende kørsel i strid med lov om vanvidskørsel. Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke vil køre køretøjet på en sådan måde, at kørslen er i strid med lov om vanvidskørsel (L127), hvorefter politiet vil være berettiget til at beslaglægge og herefter konfiskere køretøjet. Lejer accepterer at være fuldt erstatningsansvarlig overfor udlejer på det lånte/lejede køretøjs værdi plus renter, hvis lejer eller andre førere under lejeperioden, overtræder lov om vanvidskørsel. Lejer accepterer at være fuldt erstatningsansvarlig for udlejers tab af fremtidig lejeindtægt, som konsekvens af manglende rådighed af køretøjet ved beslaglæggelse og/eller konfiskering af køretøjet. Lejer skal erklære på tro- og love, at lejeren eller andre førere under lejeperioden, ikke tidligere er straffet for vanvidskørsel eller grovere forseelser af færdselsloven, fx gentagne forseelser, forseelser der har resulteret i frakendelse af kørekortet eller givet fængselsstraf. Færdselsloven § 117 ff Følgende overtrædelser betragtes som vanvidskørsel: • Uagtsomt manddrab under særligt skærpede omstændigheder. • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpede omstændigheder. • Særlig hensynsløs kørsel. • Kørsel med hastighed på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km i timen. • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover. • Spirituskørsel med en promille over 2,00 eller derover. Kilometerforbrug: Der er i lejeprisen inkluderet 2.000 km pr. uge. Kørsel udover det inkluderede antal km afregnes med 2,50 kr. pr. km. Brændstof betales af lejer. Ved manglende opfyldning af brændstof ved returnering, faktureres til dagsprisen + gebyr 350,00 kr. Køretøjet udleveres med opfyldt AdBlue-tank. Rygning Det er IKKE tilladt at ryge i autocamperen. Overtrædelse faktureres med min. 7.500 kr. til ekstraordinær rengøring af hele autocamperen. Husdyr Det er IKKE tilladt at medbringe hund, medmindre hund og obligatorisk slutrengøring er tilkøbt ved bestilling. Det er ikke tilladt at medbringe andre typer husdyr. Det er kun i enkelte udvalgte autocampere, at det er muligt at medbringe hund ved tillæg på 1.900 kr. (Prisen inkluderer obligatorisk slutrengøring, som er et krav for at have sin hund med). Der må kun medbringes én hund på under 25 kg. Hunden må ikke opholde sig i møbler, sæder og senge. Lejer har selv ansvaret for at undersøge pågældende landes lovkrav for fastspænding af hund under kørslen, samt mulighed for fastspænding i den udleverede autocamper. Lejer har selv ansvar for at hunden er renlig og ikke besørger i autocamperen. Såfremt ovenstående betingelser ikke overholdes, vil lejer blive påkrævet et beløb på min 7.500 kr. til ekstraordinær rengøring af hele autocamperen. Trafikforseelser: Udlejer opfordrer lejer til at sætte sig grundigt ind i de besøgte landes trafikregler, krav til miljømærker o. lign, idet lejer hæfter for alle politimæssige anliggender og andre krav, der skyldes lejers brug af køretøjet. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig herfor. Dette omfatter ligeledes samtlige trafikforseelser, herunder fartbøder, parkeringsbøder, manglende betaling for vejafgifter, m.v. samt andre krav, der kan relateres til lejeforholdet. Udlejer forbeholder sig retten til at opkræve lejer for bøder og dertilhørende gebyrer (herunder administration på 350 kr. pr. håndtering), hvilket først og fremmest dækkes af det betalte depositum eller efterfaktureres i tilfælde af at tilbagebetalingen af depositummet til lejer har fundet sted. I tilfælde af at lejer bliver dømt for vanvidskørsel, vil lejer blive pålagt samtlige omkostninger, der er i forbindelse med behandling af sagen. Dette omfatter erstatning for bilen, tabt fortjeneste samt sagsomkostninger mv. Afregning af brugen af betalingsveje og vej- og myldretidsafgifter: Vores udlejningsvogne er IKKE udstyret med Brobizz-lignende elektroniske betalingssystemer til lokale betalingsveje/vejafgifter mv.  Hvis lejer har mulighed for at betale opkrævningen direkte med kort eller kontant eller ved at oprette en konto ved EPASS24 skal dette gøres; ellers forbeholder udlejer sig retten til at opkræve lejer for betaling og dertilhørende gebyrer. (Herunder pålægges et administrationsgebyr på 350 kr. pr. håndtering). Ved betalingsveje/vejafgifter mv., hvor opkrævningen af afgiften udelukkende kan ske elektronisk eller ved nummerpladescanning, således lejer ikke har mulighed for at betale direkte med kort eller kontant, opkræves lejer betaling og dertilhørende gebyr, UDEN pålægning af administrationsgebyret. Ovenstående tilfælde dækkes først og fremmest af det betalte depositum eller efterfaktureres i tilfælde af at tilbagebetalingen af depositummet til lejer har fundet sted. Skader: Småskader: Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungerer, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting. Der findes i camperen reservesikringer og pærer, samt AdBlue, som kan anvendes. Lejer kan efter forudgående aftale med udlejer, over enten sms eller mail, indkøbe nye og mindre reservedele for op til 500 kr., som refunderes mod aflevering af bilag samt den udskiftede del. Der kan max købes op til 5 dele af max 500 kr. pr. del. Alvorlige skader: Er der tale om en skade eller lignende af så alvorlig karakter, at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejer efter forudgående aftale med udlejer kontakte vejhjælp, som derfra vil sørge for assistance og evt. bugsering. Da køretøjerne er omfattet af fabriksgaranti, er lejer/fører forpligtet til at køre vognen på et autoriseret mærkeværksted. Det gælder både for motor, undervogn og beboelse(inventar). Lejer er ansvarlig for skader, m.v., der er undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse, krigshandlinger, m.v. Vejhjælpen yder hjemtransport, hvis reparationen varer mere end 3 dage, men giver ikke ydelse til kost og logi ved reparationer under 3 døgn. Udover vejhjælp-ydelsen er lejer ikke berettiget til erstatning. Slidskader m.v.: Reparationer skal aftales med udlejer før reparation. Regningen betales af udlejer ved hjemkomst, såfremt det er aftalt. Lejer hæfter for slidskadereparationer, der skyldes uansvarlig behandling af autocamperen. Ulykker: Ved ulykker skal udlejer kontaktes omgående. Husk at meddele udlejer alle detaljer om hændelsesforløbet. Sørg for at få optaget politirapport og tag aldrig skylden på dem i udlandet. Det kan blive dyrt. Hvis andre er involverede i ulykken, så husk at få informationen til forsikringspapirerne. Husk billeder af skaden, skadestedet, modpartens nummerplade og andet, der findes nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag. Udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker grundet manglende dokumentation fra lejer, hvorved alle omkostninger vil påhvile lejer. Forsikring og selvrisiko: I lejen er der inkluderet fuld kasko- samt vejhjælps-forsikring. Der er en selvrisiko i forbindelse med hver kaskoskade, ansvarsskade, trafikskade, parkeringsskade eller andre skader på bilens karrosseri, samt tyveri af køretøjet på 5.000 kr. pr. skade. Her er forsikringsbranchens regler gældende. Forsikringen dækker IKKE skader på beboelse og inventar. Her hæfter lejer selv for skader og mangler læs mere under afsnittet: ”Selvforskyldte skader”. I henhold til disse bestemmelser er en evt. hjemtransport fra udlandet dækket. Personlige ejendele er ikke omfattet af bilens forsikring. Hvis føreren/lejeren i en trepunksvending først bakker ind i fx et hegn for derefter at køre frontalt ind i en lygtepæl, betragtes det som værende 2 adskilte skader med hver sin selvrisiko. Skader indvendig er ikke dækket af kaskoforsikringen. Disse skader dækkes af lejer. Forsikringen er gældende i de fleste lande i Europa. Der er ikke indkørselstilladelse i krigsramte lande, som fx Ukraine og Rusland. Der er ikke dækning for naturkatastrofer og krigshandlinger. Den lejede autocamper må IKKE bringes uden for Europa. Lejer gøres opmærksom på at der, af forsikringsmæssige årsager, er installeret GPS-tracking/overvågnings enheder i bilen. Tracking-data behandles i henhold til lovgivning for GDPR. Ved enhver skade skal lejer hurtigst muligt give besked til udlejer herom. Lejerens anmeldelse skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om skaden og de implicerede parter samt vidner. Lejer må ikke træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparation uden udlejers samtykke Selvforskyldte skader Kaskoforsikringen dækker alene skader på bilens karrosseri. Evt. skader på møbler eller andet inventar og skader på installationer, er ikke omfattet af forsikringen, og vil blive trukket fra depositummet og efterfaktureret. Selvforskyldte skader som fejlagtig påfyldning af benzin i dieselstanken dækkes ikke af forsikringen. Fejlagtig påfyldning af dieselolie i ferskvandstank indebærer udskiftning af tank, slanger og varmtvandsbeholder. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade beløber sig hurtigt til ca. 50.000 kr. Skader efter fejlagtig betjening af bilen eller installationer i camperen er ikke dækket af forsikringen, og skal derfor erstattes af lejeren. Kaskoforsikringen dækker ikke her. Ovenstående betales ved tilbagelevering af autocamperen. Ved tyveri og andet: Autocamperens forsikring dækker for skader på inventar ved tyveri, såfremt der optages politirapport på stedet og kopi heraf hjemtages. Det er lejers ansvar, at der optages politirapport. Lejers egen indboforsikring dækker ofte for personlige genstande (lejers gods) efter samme regler som ved opbevaring i parkeret bil. Dette er lejers eget ansvar at undersøge. Udlejer har intet ansvar for tyveri af personlige ejendele el. lignende. Afhentning og aflevering: Ved afhentning vil lejeren få udleveret tjekliste til gennemgang af bilen for evt. fejl og mangler. Ved aflevering SKAL lejer, sammen med udlejer, gennemgå og notere bilen for eventuelle synlige skader. Den endelige opgørelse og en evt. reduktion i depositum/efterfakturering vurderes og lejer kontaktes i såfald. Vi forbeholder os retten til at eftersende krav på evt. oversete skader efter udvendig vask og informere lejer herom, inden næstkommende udlejning af pågældende køretøj. Al udlejning sker fra Camperudlejning – Århusvej 10A, 8670 Låsby. Autocamperen afhentes og afleveres på udlejerens, til enhver tid værende hjemsted jf. lejekontrakten. Afhentning skal ske på den, i lejekontraktens fastsatte dag og tidspunkt, normalvis torsdage eller fredage, medmindre andet er aftalt. Aflevering skal ligeledes ske på den i lejekontraktens fastsatte dag og tidspunkt, normalvis torsdage eller fredage i tidsrummet mellem kl. 08.00 – 10.00. Autocamperen skal afhentes til den aftalte tid. Forsinkelse eller udeblivelse fra afhentning giver Camperudlejning ret til at opkræve fulde beløb. Ved afhentning skal lejer og medchauffører medbringe og fremvise originalt og gyldigt kørekort for oplyste fører/førere på lejeaftalen. Ligeledes forbeholder Camperudlejning sig retten til at opkræve lejens fulde beløb, hvis gyldigt kørekort ikke medbringes ved afhentning. Af hensyn til efterfølgende udlejning, til næste lejer, er det vigtigt og nødvendigt med rettidig aflevering. Ved for sen aflevering påregnes 500 kr. pr. påbegyndt time. Ved påbegyndt 4. time hæfter lejer for udgiften til en erstatningsvogn til efterfølgende lejer, svarende til den periode autocamperen er udlejet i. Der kan naturligvis opstå situationer, hvor lejer bliver forhindret i at aflevere autocamperen til det aftalte tidspunkt, og i en sådan situation bedes lejer kontakte udlejer med det samme. Ved aflevering af autocamperen før tid, er der ingen refusion i lejebeløbet. Beregn venligst ca. 30 minutter til henholdsvis afhentning og aflevering. Ventetid kan forekomme. NB: Vi har en port på vores grund som normalt kun er åbent i tidsrummet: • Mandag – fredag: kl. 08:00 – 16.30 • Lørdag: Lukket • Søndag: kl. 11.00 – 15.00 Dvs. hvis du vælger at holde din privatbil parkeret hos os i din lejeperiode (på eget ansvar), vil din privatbil være aflåst og kun tilgængelig i ovennævnte tidsrum. Autocamperen er altid lejerens ansvar, også hvis køretøjet afleveres udenfor fastsatte tidspunkt jf. lejekontrakten. Undladelse af aflevering af køretøj til aftalte tids falder under straffelov §293. Rengøring af autocamper: Autocamperen udleveres rengjort indvendigt og skal afleveres i samme stand, som da den blev udleveret. Autocamperen afleveres med tømt spildevands- og toilettank. Der påregnes 1000 kr. hvis toilettanken ikke er tømt. Autocamperen afleveres rengjort indvendigt, medmindre slutrengøring indvendigt er tilkøbt ved bestilling. Ved udeladelse eller utilstrækkelig rengøring beregnes 2500 kr. for rengøring. Hvis autocamperen er usædvanligt snavset indvendigt, beregnes et ekstraordinært gebyr 800,00 kr. pr. time. Lejer behøver ikke vaske autocamperen udvendigt, medmindre autocamperen er unormalt beskidt. Afleveres autocamperen unormalt beskidt tillægges et gebyr på 400,00 kr. Autocamperen leveres og afleveres med fuld brændstoftank. Ved manglende påfyldning af brændstof fylder udlejer selv på, til dagsprisen pr. liter plus 325,00 kr. i arbejdstid for lejers regning. Ved aflevering skal forbruget opgøres med det samme og fratrækkes depositum. Under rejsen: Lejer får udleveret en kontaktliste ved afhentning, således at lejer kan kontakte udlejer ved spørgsmål eller andet. Der tages forbehold for, at der i weekender, samt i hverdage uden for tidsrummet: kl. 9:00 – 16:00, er begrænset mulighed for at kontakte udlejer. Er der tale om en skade eller lign. så autocamperen ikke kan køre, skal lejer direkte kontakte vejhjælp, som derfra vil sørge for assistance og evt. bugsering. Sker der skader under rejsen, er lejeren forpligtet til at tage billeder af skaden, skadestedet, modpartens nummerplade og andet der findes relevant. Forbehold og garanti fra udlejer: Kan det lejede køretøj ikke udleveres grundet alvorlig skade, fejl, mekanisk nedbrud, tyveri m.v., forsøger udlejer at stille et andet tilsvarende køretøj til rådighed. Hvis erstatningskøretøjet varierer i størrelse, refunderes alene lejedifferencen, såfremt køretøjet er mindre i størrelse/billigere end det lejede. Hvis det er umuligt for udlejer at fremskaffe erstatningskøretøj, tilbagebetales den fulde leje, samt depositum. Yderligere kompensation ydes ikke. Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper. Ej, heller som følge af mekaniske fejl eller ved eventuelle fejl i autocamperens tekniske installationer, herunder mekanisk trappe, vandhane, toilet, svingdør, døre, vinduer, plisségardiner, multimedieanlæg mv. Udlejer har taget alle forholdsregler i forhold til at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle der ske en fejl er udlejer ikke ansvarlig og ej heller ansvarlig for eventuelle følger heraf. I tilfælde af at autocamperen er hjemkommet med ovenstående mekaniske fejl, skader/defekter på tekniske installationer, manglende inventar osv., som udlejer ikke har kunnet nå at reparere eller erstatte, ydes ingen godtgørelse i form af afslag i prisen eller lignende kompensation. I tilfælde af at autocamperen ligeledes er hjemkommet med kosmetiske skader, mangler, buler, ridser osv., som vi ikke har kunnet nå at reparere og autocamperen, og autocamperen derfor fremstår anderledes end på produktbillederne, ydes heller ingen godtgørelse i form af afslag i prisen eller lignende kompensation. Udlejer er ikke ansvarlig for bagage eller personer som transporteres i en lejet bil. Udlejer er ikke ansvarlig for alle former for indirekte tab. Det udleverede køretøj kan variere i udvendig farve, møbeldekor og/eller udstyr mv. Variation i udstyr vil ALTID være en gratis opgradering. Eksempler på sådanne udstyrsopgraderinger kunne være: • Manuel til automatisk gear • Solceller • Bageovn • Sænkeseng • Hævetag • Cykelholder Fri parkering: I lejeperioden er der fri parkering af din privatbil hos os på eget ansvar. (Porten er aflåst uden for normal åbningstid) Udstyrs- og inventarliste: En udstyrs- og inventarliste over det medfølgende udstyr findes i autocamperen. Ved tilbageleveringen tjekkes listen for eventuelle mangler sammen med udlejer. Evt. mangler afregnes kontant med udlejer. Underskrift: Lejeren, der er myndig, forpligter sig til at overholde nærværende lejekontrakt. Lejeren er fuldt ud bekendt med kontraktens indhold. Lejeren har modtaget en genpart af kontrakten. Lejekontrakten underskrives ved afhentning. Vi tager generelt forbehold for trykfejl, fejl, ændringer og afvigelser i indretning, udstyr, priser, beskrivelser, billeder osv. Lejer bekræfter ved booking at have læst og forstået leje- og handelsbetingelserne